۱۴۰۳ يکشنبه ۳ تير
مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه اصفهان به عنوان قطب شغلی مراکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه ها برگزار می کند

مقدمات اشتغال پذیری دانشجویان

کارگاه های آنلاین مقدمات اشغال پذیری

کارگاه یک :" ره یافت " با هدف هدف گزاری و برنامه ریزی تحصیلی روز دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 ساعت 12 تا 14

 لینک ورود به کارگاه https://vroom.ui.ac.ir/b/fat-g5r-zlk-rok

کارگاه دو: zoom in" " با هدف تمرکز، دفت و روش مطالعه روز سه شنبه 25 اردیبشهت 1403 ساعت 12 تا 14

لینک ورود به کارگاه : https://vroom.ui.ac.ir/b/fat-kcz-vf2-3cl

کارگاه سه "مهندسی معکوس" با هدف ایجاد انگیزه روز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 ساعت 12 تا 14

لینک ورود به کارگاه : https://vroom.ui.ac.ir/b/fat-bdp-lhu-fxp

کارگاه چهار: "باشه برای فردا"  با هدف کاهش اهمالکاری و تکنیک های عملی روز شنبه 29 اردیبهشت 1403 ساعت 12 تا 14

لینک ورود به کارگاه : https://vroom.ui.ac.ir/b/fat-r60-mpi-bvx

کارگاه پنجم: "صداقت بی رحمانه با خود" با هدف اصالت خود بودن روز دوشنبه  31 اردیبهشت ساعت 12 تا 14

لینک ورود به کارگاه: https://vroom.ui.ac.ir/b/fat-mjm-l8c-uid

کارگاه ششم: "قدرت شگرف درون در موفقیت" با هدف موفقیت و قدرت درون روز سه شنبه 1 خرداد 1403

لینک ورود به کارگاه : https://vroom.ui.ac.ir/b/fat-khz-bml-9uu

کارگاه هفتم :"راه بند " با هدف عبور از موانع "روز چهارشنبه  2 خرداد 1403

لینک ورود به کارگاه:https://vroom.ui.ac.ir/b/fat-iqd-0rm-bjn

کارگاه هشتم : "اسب سیاه" با هدف رسیدن به برنامه اجرایی روز چهارشنبه 8 خرداد 1403

لینک ورود به کارگاه: https://vroom.ui.ac.ir/b/fat-q3x-wm2-xat

تاریخ:
1403/02/29
تعداد بازدید:
57
منبع:
Powered by DorsaPortal